Jaarverslagen in woord en beeld

2019

En weer ligt er een jaar achter ons.  Het is evenals alle voorgaande jaren, voorbij gevlogen. We hebben het in deze vergadering nog éénmaal over 2019 en dan kijken we weer vooruit, naar wat we allemaal van plan zijn te gaan doen met en voor onze vereniging.

Het afgelopen jaar zijn we zeven maal als bestuur bij elkaar gekomen in het watersnoodhuis in Heijningen. De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 28 maart hier in ’t Trefpunt. Na de vergadering hield Willem van Dranen een interessante verhandeling over vliegtuigen, die neerkwamen in West-Brabant tussen 1939 en 1945.  

In het voorjaar werd een tentoonstelling ingericht met patchwork quilts, die gemaakt zijn door dames uit Fijnaart. Dat ze al veel ervaring hebben met deze vorm van naaldkunst, was wel te zien. Dankzij een publicatie in ‘Ons’ van de Katholieke Bejaarden Organisatie was het een hele zomer een komen en gaan van bezoekers. Na een bezoek aan de tentoonstelling volgde ook steeds een aandachtige rondwandeling door het huis. Zonder uitzondering was iedereen enthousiast. Onze koffie en thee werden erg gewaardeerd en alles bij elkaar bracht dat veel in de giftenbus!
U zult het straks wel zien als de penningmeester uitleg geeft.

Ledenblad De Valckenborgh is het afgelopen jaar weer driemaal v erschenen en bracht u allerhande nieuws, mededelingen van het bestuur en interessante onderwerpen die we in het archief zijn tegengekomen en die we u niet willen onthouden. De dames van de redactie, Carla Molendijk en Ineke Bisschops hebben veel handigheid gekregen bij het in elkaar zetten van het blad. Nummer 75, dat u in november ontving, bevatte meer pagina’s en was voorzien van kleurenfoto’s. Nu duurt het weer tot nummer 100 voor die een speciaal uiterlijk krijgt en ja, dat duurt nog lang.

 

Het eerste middaguitstapje wat we maakten was op 3 mei en toen gingen we naar Bergen op Zoom, waar een dame ons interessante uitleg gaf in het oude stadscentrum. Daarna hebben we nog een poosje gezeten met koffie en thee en heerlijk gebak in een zaak op de Oude Markt.

De bus zou in de zomer een groep leden naar Zichem en Averbode brengen. Daar bleek niet iedereen zo enthousiast over te zijn. Toen de inschrijftermijn verstreken was, bleek het aantal deelnemers niet toereikend te zijn, ondanks een extra aansporing. Jammer, maar het is niet anders.

Er was nog een middaguitje en dat was op vrijdag 18 oktober toen we een bezoek brachten aan Oud-Vossemeer, waar de wortels liggen van de familie Roosevelt. De informatievoorziening was prima en de wandeling door de straten niet te groot, maar wel interessant. Het Huijs van Roosevelt is een uitstekend adres voor koffie met gebak en wat we niet geproefd hebben, zal ook wel prima zijn!  

In november waren er twee rondritten met een touringcar georganiseerd. Onderweg werd er verteld over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Vooral de bevrijding heeft diepe sporen in de Westhoek. Op een scherm waren beelden te zien en aan het eind van de middag was iedereen erg te spreken over de hoeveelheid informatie er geboden werd en hoe de heemkundekringen van de gemeente Moerdijk dit georganiseerd hadden. Er zijn nog boekjes over gebleven. Wie er dus interesse in heeft, kan er altijd nog een krijgen.

We beleefden de dertigste editie van de Fendert Kwis. Er werd meerdere keren teruggegrepen naar vragenrondes van vorige jaren. Hoe vaak zal het niet voorgekomen zijn dat iemand zich de wel de vraag herinnerde, maar het antwoord niet? De Voetbalstraat won opnieuw de wisselbeker en hieruit blijkt maar weer hoe goed dat team op elkaar ingespeeld is.

Impressie van de quiz in de feesttent

Nóg een quiz werd er gespeeld in De Parel op 22 november, waar 22 teams van West-Brabantse Heemkundekringen het tegen elkaar opnamen. Het is ons wel bekend wat er nodig is aan voorbereidingen en de avond verliep dan ook geolied. De volgende dag kon men in de krant lezen dat de Wouwse club de quiz gewonnen had met een minimaal verschil. Ze werden op de hielen gezeten door Klundert en omdat dit team nooit gewonnen heeft, en dus nooit een Heemquiz georganiseerd heeft, gaan we volgend najaar naar dit stadje ten oosten van Fijnaart.

Het boek waar Wilma aan werkte, een verzameling verhalen, was ruim op tijd in gereedheid om naar de drukkerij gestuurd te worden. Intussen werd de presentatie ervan gepland op 24 augustus en degenen die een bijdrage aan een van de verhalen heeft geleverd, ontving een uitnodiging. Die zaterdagmiddag was het met 30°C knap heet in het huis. Voor een rondleiding door het huis wilden de meesten toch graag even blijven. Alard Roose en twee gasten uit Zevenaar kwamen met vertraging aan, zodat de drukte toch gespreid kwam. Een week later stonden we twee aan twee op de braderie met dozen boeken en inschrijfformulieren. Ondanks de opgelopen temperatuur was er nog aardig wat volk op de Voorstraat en konden we tientallen boeken verkopen en zeven leden inschrijven.

Het huis werd een heel jaar netjes schoon gehouden door Gerda en van tijd tot tijd nam Piet de voortuin onder handen. De zomer was té heet en te droog om het er goed uit te laten zien, maar dat was bij iedereen hetzelfde.

Op het eind van vorig jaar telde de vereniging 278 leden. Daar zijn er in de loop van het jaar wel 22 bijgekomen. Daar hebben we echt moeite voor moeten doen! Aan de andere kant hebben verschillende leden zich laten uitschrijven en ging een aantal over naar het eeuwig leven. De teller staat nu op 281. Ziedaar een kleine stijging.

We gaan in 2020 vol enthousiasme door met alles wat voor de vereniging van belang is. Dan komt er volgend jaar weer een mooi jaarverslag, al weet ik nu niet wie dat zal schrijven.

2018

Tentoonstelling
Voor Nieuwjaar waren we al intensief aan het zoeken naar foto’s van personen die in 1953 in de stormramp omkwamen. Daar hebben uiteindelijk veel mensen aan meegewerkt. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid foto’s die ons werd toegestuurd of aangereikt op het kantoor. Op 1 februari werd de tentoonstelling geopend door wethouder Kamp en mevrouw Hannie Huisman- Zwarts uit Delft. De broer die zij niet bewust gekend heeft, kwam om bij het reddingswerk in Klundert.

Sindsdien hebben tientallen geïnteresseerden de expositie bezocht. Ook schoolklassen uit Heijningen en Oud Gastel zijn komen kijken. We hadden ook bezoekers uit andere dorpen van de gemeente Moerdijk. Het jaar 2018 stond in het teken van het water en om die reden bleef de tentoonstelling staan tot half december.

Toen de dames van de quiltgroep kwamen kijken, was al snel uitgemaakt welke voorwerpen tentoongesteld zouden worden vanaf januari. Juist, patchwork quilts die deze dames zelf vervaardigd hebben. En dat is een hele kunst én er komt geen naaimachine aan te pas. U mag allemaal komen kijken. In het tweede halfjaar zal de ruimte gevuld worden met foto’s en voorwerpen uit de tijd van de bezetting en bevrijding. Begin november is het 75 jaar geleden dat de geallieerde strijdkrachten de Duitsers uit onze regio verdreven.

Bestuur
Sinds de vorige ledenvergadering bestaat het bestuur uit 5 personen. Die zouden graag in contact komen met personen die een bestuursfunctie zouden willen doen en zich alvast wat willen verdiepen in de bezigheden van de vereniging. Dat lijkt ingewikkelder dat het is, vooral omdat er zoveel interessants te ontdekken is in onze archieven. Negen keer besteedden we de vrijdagmorgen aan een bestuursvergadering. Zo houden we elkaar op de hoogte van de zaken waar we met ons allen mee bezig zijn. De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 30 maart. Na de vergadering vertelde Fijnaarter Willem van Dranen over de twee van de neergekomen Spitfires in de Tweede Wereldoorlog. Hij weet er werkelijk veel van en heeft zich ook al vele jaren in de materie verdiept. Zijn wijze van presenteren boeit het publiek echt.

Excursies
We mochten ons verheugen in een grote belangstelling voor de excursies, die we organiseerden op een woensdag- of vrijdagnamiddag. Op 30 mei bezocht een groep van 16 personen de basiliek van Oudenbosch. Deelnemers kregen dingen te zien en te horen, die de meeste bezoekers niet meekrijgen. Na afloop werd gezamenlijk koffie gedronken in een etablissement aan de overkant van de weg.


Het tweede uitstapje bracht ons in Oud Gastel waar we op 10 oktober het Mastboomhuis bezochten. Ook voor dit bezoek was veel belangstelling en werden we rondgeleid door twee heren, die ons op de vele details wezen. De tijd heeft er stilgestaan en dat is ook echt zo. Iedereen was onder de indruk van het interieur en de bijgeleverde uitleg maakte de rondgang tot een bijzondere ervaring. In november maakten we melding van onze volgende bestemming, nl. de katholieke kerk van Zevenbergen. Die was eind januari. Daarvoor hadden zich 21 deelnemers opgegeven. Jammer dat 4 personen zich moesten afmelden, maar 17 is altijd nog een grote groep.

Verslagen van de excursies staan altijd in de het ledenblad, met een fotootje erbij, doorgaans van de hand van Piet Roks.

Heemreis
De busreis bracht het gezelschap op 29 augustus naar het zonnige Amsterdam waar de Hortus Botanicus bezocht werd. Het was een aangename temperatuur van 19°C, fijner dus dan de hitte.

De plantenkassen waren gevuld met een grote variëteit aan vegetatie, al dan niet met vlinders. Later bracht de comfortabele bus de deelnemers naar De Kroonprins voor de lunch. Jammer voor hen die zich verheugd hadden op een broodje kroket, want die werden niet aangeboden. (Kroonprinsen eten die nl. niet) 
Vervolgens werd koers gezet naar het landelijke Tienhoven voor een bezoek aan een museumboerderij. Hier kon je ook heerlijk rondkijken en genieten van de dieren en werktuigen uit vervlogen tijden. In Vleuten werd het diner voorgezet en dat was van goede kwaliteit. Het is altijd weer gezellig met elkaar de maaltijd te gebruiken. Na afloop bracht de touringcar ons weer naar huis. We konden terugkijken op een heerlijke dag.

Fendert Kwis
De zomer van ’18 was lang, heet en droog. In het watersnoodhuis was het soms heel warm, maar in de portocabines, was het zo mogelijk nog heter. Gelukkig is het met de ventilator iets beter te doen. De voorbereidingen voor de Fendert Kwis moesten ondanks de temperatuur toch doorgaan. Er deden dit jaar maar liefst dertig teams aan mee. Dat vraagt natuurlijk om extra personeel. Maar dat kwam allemaal voor de bakker en op 22 augustus kwam na een letterlijk verhitte strijd de Voetbalstraat als winnaar uit de bus.

Dit nieuws en alle andere wetenswaardigheden werden samengevat door de dames van de redactie in het ledenblad, dat weer driemaal verscheen. Dankzij de vrijwillige bezorgers, te voet of op de fiets, werd het nieuws naar uw brievenbus gebracht.

En nog een quiz
In november nam een achttal leden van onze Kring deel aan de jaarlijkse heemquiz. Deze werd in Wouw gehouden, omdat het Wouwse team de vorige quiz gewonnen had. Halverwege stonden we nog op een twaalfde plaats van de 21. Een middenmoter dus. Toen de einduitslag bekend gemaakt werd, hoorden we onze kring maar niet noemen. We waren bij de laatste drie, nee nog niet. Nieuw-Vossemeer eindigde op de tweede plaats en de winnaar is Fijnaart en Heijningen. Je kunt er met je pet niet bij. Toch was het zo. U hebt het verslag gelezen in het ledenblad, neem ik aan, dus ik zeg er niet veel meer over. Dat wij de quiz presenteren in De Parel op 22 november, dat had u natuurlijk ook al begrepen.  


Het winnend team

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers wordt net als iedereen ieder jaar een jaartje ouder. Soms stopt er een vrijwilliger of bestuurslid mee en dan moet je maar hopen dat je iemand anders vindt die de draad weer oppakt. Dat is meestal lastig. Onze huismeester was jaren geleden vertrokken, maar sinds een half jaar hebben we weer een interieurverzorgster. Er werd wel eens wat schoongemaakt, maar dat was eigenlijk onvoldoende. Maar sinds Gerda er is, ligt er veel minder stof en kunnen we weer door de ramen naar buiten kijken.

Aantal leden
Het aantal leden is in de loop van het jaar gestadig gezakt. De gemiddelde leeftijd ligt ook vrij hoog en het is jammer dat niet méér mensen zich aanmelden voor hun 75. Toch hebben we wel enkele inschrijvingen gehad, maar die konden het verlies aan leden niet goedmaken. Dan zijn er ook altijd wel enkele die ondanks herhaalde verzoeken tot betalen, dat toch achterwege laten, en worden dan uiteindelijk ook uit het ledenbestand gehaald. We zijn het jaar geëindigd met 278 leden. We zullen alles op alles zetten om dat aantal op te krikken. Daar wilt u vast ook aan meewerken, door je broer of zus, buurman of neef, als lid aan te melden. Voor die 15 euro contributie hoef je het niet te laten, toch? Dat is maar 29 cent per week! De contributie is ook al tien jaar niet verhoogd!

Water
Je hebt binnenwater en je hebt buitenwater. In de archiefruimte bemerkten we in januari water op de vloer. Het bleek van het plat dak te komen. Het was dus buitenwater. Daar was hemelwater over de gording gewaaid en dat liep door de wand naar beneden, waardoor de tapijttegels gingen soppen. Later bleek ook dat de stalen kasten roeststrepen op de tegels hebben achtergelaten. De handige handen van Sjaan Kannekens herstelden het materiaal van het dak. Archiefkasten werden leeg geruimd en de tapijttegels afgevoerd. De wand moest eerst goed schoongemaakt worden en daarna opnieuw geschilderd. Er werd een rek getimmerd voor een hoeveelheid dozen en toen mochten de nieuwe tapijttegels gelegd worden. Na die ingrepen ziet het er allemaal weer perfect uit. U komt maar eens kijken naar ons werk. Als u er dan toch bent, bekijk dan de kunstwerken van de quiltsters maar eens, dat is werkelijk vakwerk.

Dank je wel
Onze voorzitter Jan Dierks, zegt regelmatig: “Dank je wel, dames en heren, voor jullie inzet voor de vereniging.”  Misschien is dit verslag niet helemaal compleet en heb ik niet alle werkers en werksters genoemd, maar dat is dan geen opzet. Daarom is het goed dat onze voorzitter dat bij tijd en wijle doet.

2017

Het bestuur is 9 keer bij elkaar gekomen om onderling informatie uit te wisselen over de lopende zaken. De Algemene Ledenvergadering was in het Trefpunt, op donderdag 30 maart. Druk was het niet met 28 aanwezigen, inclusief bestuur.

Na de vergadering hield Piet Polak uit Willemstad een interessante lezing over het waterschap en het beheer van het water in onze regio. Het sprak de aanwezigen zeker aan.

In de eerste week van het jaar waren bijna alle vrijwilligers van de vereniging naar de Dorpskerk gekomen waar de uitvaart werd gehouden voor Dankert Maris, die tot het laatst betrokken was bij de vereniging en plotseling overleed in de laatste uren van 2016. Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door Ad de Gast, die de termijn volmaakt.

De tentoonstelling van de hengelsportvereniging Het Schietertje in ons documentatiecentrum werd in maart opgeruimd. De ruimte was al gauw weer gevuld met een collectie bijzondere theepotten en veel Nederlandse theezakjes. Het was een mooie en kleurrijke tentoonstelling waar we meer bezoekers voor verwacht hadden.

In oktober hebben we het zaaltje weer leeggemaakt en zijn we met een paar vrijwilligers begonnen aan het opknappen van het interieur. Het was plamuren, schuren en schilderen geblazen en werd er een systeem gemonteerd om lijsten beter te kunnen presenteren. Wie rond 1 februari naar de tentoonstelling is komen kijken, zal gezien hebben hoeveel we erop vooruit gegaan zijn.

Nieuwsbrief De Valckenborgh verscheen het afgelopen jaar weer driemaal om u te informeren over de nieuwe oudheden en oude nieuwtjes. Dat was weer goed werk van de redactieleden.

Het winterbuffet trok opnieuw een volle zaal in De Fendertse Hoeve. We genoten van de winterse gerechten en maakten een gezellig praatje met elkaar, dat laatste is minstens zo belangrijk! U kunt er verzekerd van zijn dat we volgend jaar weer zo’n fantastisch buffet organiseren. Voor het eerst was het buffet in 2011 en elk jaar opnieuw komen er veel leden op af.

De busreis die we in augustus voorzien hadden, kon wegens een tekort aan deelnemers niet doorgaan.  Komende zomer hebben we weer een andere bestemming en hopen we weer op een volle bus.

In april bezochten 16 leden het centrum van Breda. Hans Kok van Heemkundige Kring Engelbrecht van Nassau leidde groep na de ontvangst met koffie langs de Havermarkt, het huis van Adriaan van Bergen, de schipper van het befaamde turfschip naar de Grote Kerk. Ook de Waalse kerk en het Begijnhof werden bezocht en kregen we overal uitleg van de heer Kok. Het was een bijzondere middag!

De excursie in mei bracht ons bij Arcadia in Steenbergen, waar we met een groep rond konden struinen over een groot park met veel notenbomen en bloeiende heesters. Het was nogal heet die dag, maar we genoten van koele drankjes en ijs in de schaduw.

De derde excursie, op 13 oktober, ging ook naar Steenbergen. Toen bezochten we het oudste winkelpand van de stad waar een koffie- en theemuseum gevestigd is. Dertien deelnemers waren er bij en dat was een mooie groep. Iedereen had genoten van het pand, de collecties, de koffie en het appelgebak met slagroom.

In september was weer de Moerdijkse Kunst en Cultuurroute en het Open Monumentenweekend. Het watersnoodhuis en de tentoonstelling in de unit trok veel bezoekers. Het is ieder jaar weer een drukke tijd. Aan de braderie hebben we niet meegedaan, aangezien we geen boek in de verkoop hadden. Zonder genoeg handel is het zonde van je tijd om daar een hele dag te gaan staan.

Veel fietsers op deze zonnige zondag

Zondag 24 september ontvingen we de grootste groep bezoekers ooit in Heijningen. Het waren 60 leden van de Heemkundekring De Honderd Hoeven uit Hoeven, maar ze kwamen niet allemaal tegelijk binnen. Ze kwamen allemaal op de fiets en troffen het buitengewoon met het weer. We hebben het ook goed georganiseerd, want het bezoek verliep uitstekend. We weten nu dat we zo’n grote groep best aan kunnen.

Nog even een paar cijfers: We zijn het jaar begonnen met 297 leden. In de loop van het jaar hebben we verschillende leden moeten uitschrijven, maar hadden we ook weer nieuwe aanmeldingen. En nog net voor het jaar om was, liet weer iemand zich als lid inschrijven en toen was de stand weer 297.

De deuren van de portocabines zijn de laatste jaren snel slechter geworden. We zijn gaan bekijken welke deuren het best betaalbaar en het meest praktisch zouden zijn. Toen we onze keus gemaakt hadden, zijn ze besteld. Net voor de kerstdagen zijn de deuren vervangen en afgewerkt.

                    Voor het netjes wordt, is het nog een rommeltje …

De nieuwe tapijttegels, die geschonken werden door een bedrijf, lagen al klaar. Ook de tentoonstellingsruimte is aangepakt zoals al eerder gezegd. Nu kunnen we de bezoekers aan de watersnoodtentoonstelling in een keurige ruimte ontvangen.

2016

Dit is een beknopt overzicht van het 36 e verenigingsjaar van onze heemkundige kring.  We zaten vorig jaar in het Trefpunt voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 maart. Inclusief de bestuursleden waren er 23 personen aanwezig. Na afloop hield Paul Asselbergs een amusante verhandeling en daar waren ook nog enkele personen speciaal voor gekomen.

Bestuur
Het bestuur is elf keer bijeen gekomen voor een vergadering. Ook het bestuur van de stichting heeft meerdere malen vergaderd om de zaken in goede banen te leiden, maar hier gaan we nu niet verder op in. Het bestuur bestond uit 8 personen, van wie er een afscheid nam. Dat was Francien Nuiten, die zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging, vooral in de reiscommissie en Fendert Kwis. Daarnaast mochten we voor allerlei hand- en spandiensten een beroep op haar doen en ook nu ze geen bestuurslid meer is, helpt ze nog regelmatig mee in het watersnoodhuis. De voorzitter bedankte haar hartelijk voor haar bijdrage aan de vereniging.   Op oudejaarsavond overleed onverwacht ons bestuurslid en trouwe vrijwilliger Dankert Maris op de leeftijd van 85 jaar. Vorig jaar ontving hij uit handen van districtsvoorzitter Otte Strouken het zilveren draaginsigne van Brabants Heem, omdat hij 20 jaar met hart en ziel heeft gewerkt voor onze vereniging. Ook al had hij een tandje teruggeschakeld, hij was nog veelvuldig in Heijningen te vinden en leidde bezoekers rond door het huis. Zijn koffie was van constante kwaliteit en die werd altijd op tijd ingeschonken. Dat we hem missen, zal u duidelijk zijn.

Leden
Het aantal leden bedroeg aan het begin van het jaar 307 en op het eind van het jaar waren er nog 297, ondanks 4 inschrijvingen. Helaas overlijden er jaarlijks enkele van onze leden. Sommigen hebben  gewoon geen zin meer in het lidmaatschap en zeggen op.  Ook zij worden uitgeschreven. De nadruk heeft in 2016 gelegen op het vinden van Vrienden van het Watersnoodhuis. We zijn wat dat betreft zeker tevreden over de resultaten. De voorzitter zal vanavond precies weten te vertellen hoe de stand van zaken van het huis is en wat de verwachting voor het komend jaar is. Voor het ontvangen van de contributie zijn voor het eerst op naam gestelde nota’s gemaakt, die met de nieuwsbrief werden bezorgd. Er is ook eerder een herinnering uitgegaan naar degenen die nog niet betaald hadden. Deze werkwijze is ons goed bevallen, want nu was het geld maanden eerder binnen dan in het verleden. Het is voor de penningmeester en secretaris veel extra werk om late betalers enkele keren een herinnering te moeten sturen. De nieuwsbrief hebt u weer driemaal in uw brievenbus gekregen, dankzij het werk van Carla, Gerda en Ineke. Gerda is er na vele jaren mee opgehouden en het zou fantastisch zijn, wanneer er iemand zich aanmeldde om mee te helpen. Veel werk is het niet, maar je moet wel met een computer kunnen werken. Samen iets tot stand brengen is gezellig en je bent ook nog eens trots op het resultaat.

Tentoonstellingen

Marco Kraal in Heijningen

In oktober heeft Hengelsportvereniging ’t Schietertje een fraaie tentoonstelling ingericht, die door Marco Kraal werd geopend. Marco is bekend van zijn visprogramma op de televisie.  Die fantastische tentoonstelling heeft er tot begin maart gestaan. Jammer dat er niet meer bezoekers voor geweest zijn. Eerder in het jaar was de ruimte gevuld met allerhande zaken over de ondernemers van Fijnaart en Heijningen. Allemaal materiaal wat nooit eerder geëxposeerd is. Jammer dat er niet meer mensen zijn komen kijken. Al kom je ieder jaar twee keer, er is steeds wat anders te bewonderen. Het is echt altijd de moeite waard, hoor! Daarnaast kun je een bekertje koffie of thee met ons meedrinken. Het buurtbusje rijdt op gunstige tijden en kost weinig, zodat het vervoer je niet in de weg hoeft te staan.

 Activiteiten
De busreis in augustus ging naar Den Bosch en Kamp Vught en tussendoor was er een cabaretvoorstelling, die bij ieder wel in de smaak viel. De hele dag gezellig samen op stap en indrukken opdoen is voor de deelnemers de reden om mee te gaan. En niet te vergeten de gezamenlijke maaltijd tot besluit. Van excursies is niets meer terecht gekomen, maar we hebben verschillende ideeën die we dit jaar gaan uitvoeren. We organiseren de uitjes niet voor niets, dus ga mee! Achteraf zeg je vast en zeker dat je blij was erbij te zijn. Wat wel doorging was het winterbuffet op 29 januari. Bijna alle stoelen van de Fendertse Hoeve waren bezet. Er werd volop genoten van stamppotten en frietjes, van ijs en andere heerlijkheden. Natuurlijk blijven we hier mee doorgaan! Aan de heemquiz in Hoeven werd deelgenomen door 8 leden van onze vereniging. Vier van hen gingen voor het eerst mee. Het resultaat was een plaats in de middenmoot, maar we vielen gelukkig niet uit de toon.  

2015

Vergaderingen
Het afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur van de kring elke maand een vergadering gehouden. Uitwisseling van informatie is van het grootste belang voor de bestuursleden en dat geschiedt behalve tijdens de vergaderingen, ook per e-mail en tijdens de openstellingsuren op de dinsdag- en donderdagmiddag. Behalve het bestuur zijn er verschillende werkgroepen en commissies, die voor overleg bij elkaar komen, zoals de reiscommissie die excursies en een busreis organiseert. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 19 maart in Het Trefpunt. In die vergadering namen we afscheid van de heer Adriaan Verhagen die zes jaar de functie van penningmeester vervuld heeft. Zijn opvolger werd gevonden in de persoon van Piet Roks Mz. Hij heeft zich voorgesteld in onze nieuwsbrief, zodat u nu allen weet wie hij is, mocht u hem nog niet kennen. Hij heeft ons al laten zien dat hij bedreven is in het cijferwerk.

Piet Roks foto (2)

Leden
Op 1 januari 2015 was het aantal leden 305 en een jaar later stond de teller op 307. Toch hebben we 19 nieuwe leden in mogen schrijven. Gelukkig ook maar, want door overlijden en opzegging werden er ook weer 17 uitgeschreven. Al onze leden werden met de nieuwsbrieven prima geïnformeerd over zaken waar we ons in het bestuur mee bezig houden.

Exposities en publicaties
In de tentoonstellingsruimte van het documentatiecentrum in Heijningen was de eerste maanden van het jaar nog ingericht met foto’s en materialen over de bezetting en de bevrijding. De heren Maris en Ardon zijn naar de Kennedyschool geweest om te vertellen over deze periode in de geschiedenis. De schooljeugd is naar onze tentoonstelling komen kijken.

Op 4 mei was in de Jacobushof de presentatie van het boek van Sjaan Kannekens, dat de titel heeft ‘Het kwam zomaar uit de lucht vallen’. In dit omvangrijk boek met kleurenfoto’s staan tientallen vliegtuigen beschreven die in de oorlogsjaren in onze regio zijn neergekomen of hier een noodlanding hebben gemaakt. Alle informatie die opgespoord kon worden, is verzameld en dat is inderdaad een project van jaren geweest. Het resultaat mag er dan ook zijn. In mei hebben we een tentoonstelling ingericht over de lokale voetbalverenigingen. Een eeuw geleden al werd voetbal populair in Fijnaart en Heijningen, zodat er al snel clubjes ontstonden. In de loop van de tijd zijn ze gekomen en gegaan, dan wel gefuseerd. Nu zijn er twee grote verenigingen, die ook jeugdspelers hebben.

 

  Kaaise Boys in 1990

Toen de voetbalspullen weer ingepakt waren, was er plaats voor een nieuwe tentoonstelling over het bedrijfsleven in vroeger tijd. Ongelooflijk wat een bijzonder papierwerk we hebben! En foto’s en andere spullen van winkeliers. We hebben een gigantische hoeveelheid advertenties van winkeliers, die we misschien al een beetje vergeten waren. Als ik u was, dan zou ik nog maar eens gauw komen kijken, want werkelijk, u kijkt uw ogen uit. De Beurs Kadedijk 4 Verder hebben we nog onze permanente watersnoodexpositie in Fort Sabina. We hebben al eens serieus overwogen deze op te heffen en de herinnering aan de stormramp alleen in Heijningen te bewaren. We gingen zelf ook op excursie, dichtbij huis dat wel, maar heel interessant. Bij orchideeën denk je aan grote planten met gekleurde bloemen. De collectie van de heer Dubbelman is heel omvangrijk en is ingedeeld in 3 afdelingen: koel, gematigd en tropisch klimaat maar al deze secties is de luchtvochtigheid hoog. Het was echt een buitenkansje dat we alles te zien kregen met goede uitleg erbij, want niet voor iedereen gaat de serre open. Meer over ons uitstapje is te vinden onder Nieuws.

IMG_7712

Een van de vele bloeiende orchideeën

De Fendertse Week
Op woensdag was de Fendert Kwis het vaste programmaonderdeel. De quizcommissie is er weer in geslaagd om zeer uiteenlopende vragen te bedenken voor de 26 teams die zich ingeschreven hadden. Weinig mensen hebben een idee van de hoeveelheid werk die de quiz met zich meebrengt. Daar zitten gemiddeld 500 manuren in. Toch doet de werkgroep met liefde en plezier de organisatie van deze quizavond.

P1050481

26 deelnemende teams in de feesttent

Die zaterdagmiddag was het mooi weer en dat bracht veel mensen op de been. Voor de kramen die bij ons in de buurt stonden, hadden ze niet veel oog, maar onze kraambemanning had het druk met het afrekenen van oude en nieuwe boeken. De meeste kwamen natuurlijk niet voor de bak met ‘opruimingsboeken’ maar voor de nieuwste uitgave van Fendertse Negotie van Piet Roks. In deel 3 staat het merendeel van de Fijnaartse ondernemers geschreven. Het oostelijk deel van het dorp was in deel 1 al aan bod gekomen. Dit laatste deel in de serie is een prachtig boekwerk geworden, dat de lezer weer een schat aan informatie brengt. Na afloop kon de penningmeester een flink bedrag op de bankrekening storten en die overtrof zelfs die van vorig jaar.

nr 4

De omzet op de braderie was fantastisch

Kunst en Cultuurroute
Het tweede weekend van september waren de Open Monumentendagen en tegelijk ook het eerste weekend van de Kunst en Cultuurroute Moerdijk. We mochten ons verheugen in een groot aantal bezoekers en dat hadden we mede aan het weer te danken. Website Op onze website kunt u allerlei informatie over onze vereniging vinden. Er verschijnt ook regelmatig nieuws op. Natuurlijk komt u er ook genoeg foto’s tegen. Sinds Ineke en Wilma weten hoe dat in zijn werk gaat, verschijnen en met regelmaat berichten op. De Film- en Fotobank Noord-Brabant gaat stoppen per 1 januari 2016 en de serie foto’s die we daar hebben staan, is dus niet meer te zien. Het zijn overigens enkel foto’s van woningen. Er komt wel een andere website, maar daaraan meedoen gaat in de papieren lopen, dus dat gaan we niet doen.

En nog wat . . .
In mei en juni werden bij supermarkt Jumbo de zg. verenigingsweken gehouden. Bij de boodschappen ontvingen de klanten muntjes die in de spaarpijp van veel verschillende verenigingen konden worden gedaan. Voor onze kring was er € 48,- en dat is toch waard aangepakt.

Tot slot zeg ik: bedankt. Bedankt leden, voor uw betrokkenheid en financiële ondersteuning. Bedankt allemaal, voor het enthousiasme waarmee we samen steeds voor de heemkundige kring in touw zijn, op welke manier dan ook.

2014

Wat hebben we in 2014 allemaal gedaan? Zoals gebruikelijk is het bestuur elke tweede woensdag van de maand bij elkaar gekomen om elkaar te informeren over de lopende zaken. De Algemene Ledenvergadering was in het Trefpunt op donderdag 20 maart. Druk kon je het niet noemen met 23 aanwezigen, inclusief bestuur. We namen afscheid van Willem Ardon, die het bestuur verliet en die door regiovoorzitter René Hermans het zilveren insigne van Brabants Heem opgespeld kreeg.

Willem Ardon en René Hermans
René Hermans (l) en Willem Ardon (r)

 

 

 

Na de vergadering vertelde onze voorzitter over zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela. Omdat de combinatie van computer en projector het na de eerste dia al liet afweten, moesten we zelf maar een beeld vormen van alles wat hij onderweg tegenkwam en meemaakte. Straks hebben we waarschijnlijk wel beeld, want het is vanmiddag allemaal nog grondig getest. Het documentatiecentrum was iedere dinsdag en donderdag voor het publiek geopend en ook op de eerste zaterdag van de maand. Via de mail kregen we verschillende vragen voorgelegd en die zijn niet altijd allemaal in een ogenblik te beantwoorden. Het moet gezegd dat de parate kennis flink vergroot wordt door zaken op te zoeken!

De tentoonstelling in het Trefpunt over de bezetting en bevrijding van Fijnaart trok veel bezoekers. Ze gingen ook bijna allemaal met een boek naar huis, wat goed was voor de omzet. De eerste dozen boeken werden verkocht direct na de presentatie op 4 november in de Dorpskerk. De heren Van Dis en Bal hebben daar de eerste exemplaren in ontvangst mogen nemen van Sjaan Kannekens, die het boek samengesteld had. Daarna verhuisde de tentoonstelling grotendeels naar Heijningen, waar die nu nog te zien is tot eind mei. Daarvoor hadden we de ruimte gevuld met een groot aantal familiefoto’s. Velen waren benieuwd naar deze groepsfoto’s en kwamen een kijkje nemen. Na hun bezoek kwam een deel van hen terug met eigen foto’s van vroeger om ze aan onze collectie te laten toevoegen. Nieuwsbrief De Valckenborgh verscheen het afgelopen jaar weer driemaal om u te informeren over de nieuwe oudheden en oude nieuwtjes. Dat was weer keurig werk van de redactieleden.

Winterbuffet
Een gezellig en sfeervol winterbuffet

Het winterbuffet trok opnieuw een volle zaal. We smulden van de winterse gerechten en maakten een gezellig praatje met elkaar, dat laatste is minstens zo belangrijk! U kunt er verzekerd van zijn dat we volgend jaar weer zo’n fantastisch buffet organiseren. De busreis in augustus ging naar Dordrecht waar de Ark van Noach bezocht werd. Daarna bracht de bus het gezelschap naar Hardinxveld-Giessendam om de nostalgische winkeltjes te bekijken in De Graanschuur. Tussendoor werd een boottochtje gemaakt over de Linge, zodat iedereen weer aan zijn trekken kwam. Natuurlijk was er tijd voor thee en koffie tussendoor. De dagtocht werd afgesloten met een gezellig diner in Wagenberg.

Zaadveredeling bij Rijk Zwaan in Fijnaart

De excursie in mei bracht ons bij Rijk Zwaan, waar een grote groep belangstellenden rond werd geleid door Bas van Kuijk. Het maakte wel indruk, zoveel gewassen in verschillende stadia. Het was een bijzonder interessante middag. Jammer dat er eigenlijk geen belangstelling was voor een bezoek aan de Roosendaalse tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. KCR Moerdijk In september was weer de Moerdijkse Kunst en Cultuurroute en het Open Monumentenweekend. Het watersnoodhuis en de tentoonstelling in de unit trok veel bezoekers. Het is ieder jaar weer een drukke tijd met braderie en  extra openingsuren. Als u als lid van de vereniging graag een keertje meehelpt voor 2 of 3 uur, dan zou dat zeker welkom zijn.

Ik noemde al de braderie. Op 30 augustus stonden we in de kraam op de Molenstraat. Deel 2 van de Fendertse Negotie werd er heel vlot verkocht; de boeken waren haast niet om aan te slepen. Die dag ging er een recordaantal van de hand, wel 265 exemplaren! Piet Roks werkt nu aan het derde en laatste deel in deze serie, waarin vooral de ondernemers van de Molenstraat en Voorstraat aan bod komen. Natuurlijk stellen we alles in het werk om dit deel in de verkoop te hebben tijdens de volgende Fendertse Week.

P1040583

Het ene na het andere boek wordt afgerekend

In oktober namen we afscheid van onze ‘huismeester’ Leo van Bennekom, die het interieur verzorgde en koffie zette voor de bezoekers en vrijwilligers. Gelukkig kwamen we in contact met Adri Brons, die in Heijningen woont en Leo’s taken overnam. Bovendien is hij geïnteresseerd in het archiefwerk.

We hebben het nog niet gehad over de ledenadministratie, dus dat volgt nu. We begonnen het jaar met 303 leden. Daar vielen er door natuurlijk verloop enkele vanaf, maar ook omdat men er geen zin meer in had. Gelukkig telden we ook weer 22 inschrijvingen en de stand op 1 januari was: 307. Omdat we allemaal zo goed ons best gedaan hadden, vond de voorzitter dat het vrijwilligersavondje in De Polder een vervolg moest krijgen. Het was  twee jaar geleden bedacht na de verhuizing, want een grote inzet van de vrijwilligers heeft gevraagd. In oktober was dus de tweede aflevering van het gezellig avondje voor de vrijwilligers en het werd uiteraard weer bij onze buren in Heijningen gehouden. Over twee jaar doen we het – bij leven en welzijn – weer! hk