Het lidmaatschap

Als u lid wilt worden van de Heemkundige Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen en direct mailen naar de ledenadministratie.
U kunt het ook in de brievenbus doen bij een van de bestuursleden.

Het lidmaatschap bedraagt € 15 per jaar. Als we het ledental op peil kunnen houden, hoeft de contributie niet verhoogd te worden. Beter is nog, dat we veel nieuwe leden in kunnen schrijven om het werk in stand te houden.

Hier vindt u het  Inschrijfformulier  voor het lidmaatschap.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Na opzegging loopt het lidmaatschap nog door tot het eind van de maand waarin opgezegd wordt.

Let op:  De contributie dient echter wel voor een heel kalenderjaar betaald te worden, volgens de statuten.