Doelstelling en Bestuur

De vereniging stelt zich ten doel:
– Fijnaart en Heijningen te bestuderen en onderzoeken op ieder gebied dat onder het begrip heemkunde valt;
– het in brede kring belangstelling wekken voor de eigen woonplaats en de bevolking;
– het publiceren van onderzoekingen en eventueel afgesloten studies;
– het waken over de schoonheid van Fijnaart en Heijningen;
– het exploiteren van een heemkundige tentoonstellingsruimte.

Dit willen wij bereiken door:
– alle personen die werkzaam op heemkundig terrein, danwel hiervoor belangstelling hebben, te verenigen;
– het houden van vergaderingen, studieavonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen en het publiceren van gebeurtenissen uit het verleden;
– het zoeken van samenwerking met heemkundige studiekringen uit omliggende plaatsen en andere streken en verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
– alle andere wettige middelen die tot dit (kunnen) bijdragen.

Voorzitter
Jan Dierks
dierksjan@gmail.com

Secretaris
vacature

Penningmeester
Piet Roks  Mz
pmmroks@kpnplanet.nl

Vice-voorzitter
vacature

Algemeen bestuurslid
Piet Roks Pz
pietina@hetnet.nl                                                                                                                                                    Jan den Hollander                                                                                                          jandenhollander@ziggo.nl

Archiefbeheer                                                                                                                                                  Kees Machielse                                                                                                                                cpmmac@gmail.com

Algemeen E-mailadres:  heemkring-fh@kpnmail.nl

IBAN:  NL79 RABO 0144 9539 78