De vereniging

Het logo

Ons logo is  een kopie van de wapensteen, die een plaats heeft gehad in het gemeentehuis van Fijnaart en Heijningen. Nadat deze gemeente is opgegaan in de gemeente Moerdijk, is deze steen overgebracht naar de R.K. kerk.

Volgens de keuren van het dorp die in 1558 vastgesteld zijn, moest een zegel in gebruik genomen worden. Het werd de beeltenis van de patroonheilige van de parochie, de H. Jacobus de Meerdere, die het wapen van de markies vasthield.

Een schependomszegel met randschrift en een zegelcachet zonder randschrift zijn bewaard gebleven. Daarop is de patroonheilige, Sint Jacob, afgebeeld gekleed als pelgrim naar Santiago de Compostela *) met zijn attributen: hoed, staf en fles. Aan een lint in de linkerhand houdt hij het wapen, gedekt met een antieke gravenkroon. Het wapenschild is dat van het geslacht Van Glymes, zoals dat sinds het begin van de 16e eeuw door de markiezen van Bergen op Zoom gevoerd werd.

De wapensteen dateert vermoedelijk uit 1670 en vormt een repliek van het zegelcachet. In de loop van de 18e eeuw heeft men een nieuw zegel gekozen in Fijnaart en Heijningen. Later is dit nog enkele malen aangepast aan de wensen van die tijd.

*) Santiago = San Diego, beide benamingen zijn Spaans voor H. Jacobus