Categoriearchief: Jaarverslagen in woord en beeld

Jaarverslagen in woord en beeld

2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het coronavirus de wereld
overviel en de samenleving in zijn greep nam. Als Heemkundige Kring hebben we daar
uiteraard de gevolgen van ondervonden.
De Algemene Leden Vergadering die in maart gepland was moest op het laatste moment worden
geannuleerd. Ook de feestelijke herdenking van het 40 jarig bestaan ging niet door vanwege de
opgelegde beperkingen
In het kader van 75 jaar bevrijding is er een bevrijdingstentoonstelling ingericht, met veel
aandacht voor alle personen die in de oorlog op het grondgebied van Fijnaart en Heijningen
zijn omgekomen. Door de langdurige sluiting van het documentatiecentrum en het
Watersnoodhuis was het jammer dat er nauwelijks bezoekers zijn geweest voor deze tentoonstelling.
Er zijn geen excursie geweest; het geplande bezoek aan het van Goghhuis moest ook worden
afgezegd.
In plaats van de fendertquiz tijdens de Dorpsweek, die niet doorging, hebben we meegewerkt aan een
digitale quiz die door Jan Willem van Bodegem werd gepresenteerd vanuit Fort Oranje. Dertig teams
deden hieraan mee en we hebben hierop veel positieve reacties ontvangen.
Maar ondanks alle beperkingen konden diverse activiteiten wel doorgaan.
Tijdens het samenstellen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog ontdekte de heemkundige
kring dat op de oorlogsmonumenten op beide Fijnaartse begraafplaatsen namen ontbraken. In
samenwerking met de Immanuel Parochie en het bisdom kreeg een paneel met de zeven katholieke
namen een centrale plaats op de begraafplaats achter de H. Jacobus de Meerderekerk. Begin mei is op
het oorlogsmonument op het katholieke kerkhof de plaquette aangebracht. Een aantal nabestaanden en
leden van de heemkundige kring woonden de besloten ceremonie plaats, waarbij het paneel werd
ingezegend. De nabestaanden zijn blij dat er eindelijk, na 75 jaar, erkenning is voor hun familieleden
die door de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen
Door onze Heemkundige Kring is weer een boek uitgebracht met de door de auteur, Piet Roks,
gegeven titel Wedervaren en toestanden. Van de Mastboom Brosens Stichting hebben we hiervoor
een subsidie gehad van € 750. Het boek is goed verkocht en we zijn ruim uit de kosten.
Het huis werd een heel jaar netjes schoon gehouden door Gerda. Piet en Ad zorgden voor de
tuin en Sjaan voor het onderhoud van de gebouwen.
Er zijn foto’s genomen van personen die op de Dorpsfilm van 1964 voorkomen. Al van veel
personen zijn inmiddels de namen bekend.
Het digitale archief is ook in 2020 weer verder uitgebreid met rouwadvertenties, bidprentjes en
rouwbrieven.
Het papieren archief is verder geïnventariseerd en meer gedetailleerd beschreven en digitaal
vastgelegd, zodat het opzoeken van informatie vlotter gaat.
We hebben een abonnement genomen op de zogenaamde Kadasterviewer. Hiermee kunnen we op
een gemakkelijke manier onderzoek doen naar de historische situatie van panden en landerijen en
hun eigenaren.
Ons ledenblad De Valckenborgh is het afgelopen jaar weer driemaal verschenen met
mededelingen van het bestuur en interessante onderwerpen die we in het archief zijn
tegengekomen.
Bestuursaangelegenheden
Het afgelopen jaar zijn we vijf maal als bestuur bij elkaar gekomen in het watersnoodhuis in
Heijningen.
De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 10 september in ’t Trefpunt. Zoals was
verwacht was de opkomst niet erg hoog. Er waren slechts 18 leden. De agenda was beperkt tot de
behandeling van de jaarstukken en de benoeming van nieuwe bestuursleden. De heren Kees
Machielse en Jan den Hollander zijn gekozen tot lid van het bestuur
De avond kreeg toch nog een bijzonder tintje. De aftredend bestuursleden Ab Bienefeld en
Wilma de Jong-Bol kregen namelijk door Dhr. Otte Strouken, voorzitter van Regio I en
bestuurslid van Brabants Heem de zilveren draadinsigne opgespeld van het Brabants Heem.
Aan het eind van 2020 telde de vereniging 277 leden. Een lid minder dan eind 2019. Ondanks
dat we geen activiteiten konden organiseren is het aantal leden stabiel gebleven.
Tot slot wil het bestuur de leden danken voor de steun aan de vereniging.

2017

Het bestuur is 9 keer bij elkaar gekomen om onderling informatie uit te wisselen over de lopende zaken. De Algemene Ledenvergadering was in het Trefpunt, op donderdag 30 maart. Druk was het niet met 28 aanwezigen, inclusief bestuur.

Na de vergadering hield Piet Polak uit Willemstad een interessante lezing over het waterschap en het beheer van het water in onze regio. Het sprak de aanwezigen zeker aan.

In de eerste week van het jaar waren bijna alle vrijwilligers van de vereniging naar de Dorpskerk gekomen waar de uitvaart werd gehouden voor Dankert Maris, die tot het laatst betrokken was bij de vereniging en plotseling overleed in de laatste uren van 2016. Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door Ad de Gast, die de termijn volmaakt.

De tentoonstelling van de hengelsportvereniging Het Schietertje in ons documentatiecentrum werd in maart opgeruimd. De ruimte was al gauw weer gevuld met een collectie bijzondere theepotten en veel Nederlandse theezakjes. Het was een mooie en kleurrijke tentoonstelling waar we meer bezoekers voor verwacht hadden.

In oktober hebben we het zaaltje weer leeggemaakt en zijn we met een paar vrijwilligers begonnen aan het opknappen van het interieur. Het was plamuren, schuren en schilderen geblazen en werd er een systeem gemonteerd om lijsten beter te kunnen presenteren. Wie rond 1 februari naar de tentoonstelling is komen kijken, zal gezien hebben hoeveel we erop vooruit gegaan zijn.

Nieuwsbrief De Valckenborgh verscheen het afgelopen jaar weer driemaal om u te informeren over de nieuwe oudheden en oude nieuwtjes. Dat was weer goed werk van de redactieleden.

Het winterbuffet trok opnieuw een volle zaal in De Fendertse Hoeve. We genoten van de winterse gerechten en maakten een gezellig praatje met elkaar, dat laatste is minstens zo belangrijk! U kunt er verzekerd van zijn dat we volgend jaar weer zo’n fantastisch buffet organiseren. Voor het eerst was het buffet in 2011 en elk jaar opnieuw komen er veel leden op af.

De busreis die we in augustus voorzien hadden, kon wegens een tekort aan deelnemers niet doorgaan.  Komende zomer hebben we weer een andere bestemming en hopen we weer op een volle bus.

In april bezochten 16 leden het centrum van Breda. Hans Kok van Heemkundige Kring Engelbrecht van Nassau leidde groep na de ontvangst met koffie langs de Havermarkt, het huis van Adriaan van Bergen, de schipper van het befaamde turfschip naar de Grote Kerk. Ook de Waalse kerk en het Begijnhof werden bezocht en kregen we overal uitleg van de heer Kok. Het was een bijzondere middag!

De excursie in mei bracht ons bij Arcadia in Steenbergen, waar we met een groep rond konden struinen over een groot park met veel notenbomen en bloeiende heesters. Het was nogal heet die dag, maar we genoten van koele drankjes en ijs in de schaduw.

De derde excursie, op 13 oktober, ging ook naar Steenbergen. Toen bezochten we het oudste winkelpand van de stad waar een koffie- en theemuseum gevestigd is. Dertien deelnemers waren er bij en dat was een mooie groep. Iedereen had genoten van het pand, de collecties, de koffie en het appelgebak met slagroom.

In september was weer de Moerdijkse Kunst en Cultuurroute en het Open Monumentenweekend. Het watersnoodhuis en de tentoonstelling in de unit trok veel bezoekers. Het is ieder jaar weer een drukke tijd. Aan de braderie hebben we niet meegedaan, aangezien we geen boek in de verkoop hadden. Zonder genoeg handel is het zonde van je tijd om daar een hele dag te gaan staan. 

Veel fietsers op deze zonnige zondag

Zondag 24 september ontvingen we de grootste groep bezoekers ooit in Heijningen. Het waren 60 leden van de Heemkundekring De Honderd Hoeven uit Hoeven, maar ze kwamen niet allemaal tegelijk binnen. Ze kwamen allemaal op de fiets en troffen het buitengewoon met het weer. We hebben het ook goed georganiseerd, want het bezoek verliep uitstekend. We weten nu dat we zo’n grote groep best aan kunnen.

Nog even een paar cijfers: We zijn het jaar begonnen met 297 leden. In de loop van het jaar hebben we verschillende leden moeten uitschrijven, maar hadden we ook weer nieuwe aanmeldingen. En nog net voor het jaar om was, liet weer iemand zich als lid inschrijven en toen was de stand weer 297.

De deuren van de portocabines zijn de laatste jaren snel slechter geworden. We zijn gaan bekijken welke deuren het best betaalbaar en het meest praktisch zouden zijn. Toen we onze keus gemaakt hadden, zijn ze besteld. Net voor de kerstdagen zijn de deuren vervangen en afgewerkt.

Voor het netjes wordt, is het nog een rommeltje …

De nieuwe tapijttegels, die geschonken werden door een bedrijf, lagen al klaar. Ook de tentoonstellingsruimte is aangepakt zoals al eerder gezegd. Nu kunnen we de bezoekers aan de watersnoodtentoonstelling in een keurige ruimte ontvangen.