Categoriearchief: Nieuws

Bestuursleden verlaten na 12,5 jaar heemkundige kring

Zilveren speld Brabants Heem voor Wilma de Jong en Ab Bienefelt

Wilma de Jong en Ab Bienefelt wisten al geruime tijd dat op donderdag 10 september een eind zou komen aan hun bestuursfunctie bij de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Zij wisten niet dat ze bij dit afscheid onderscheiden zouden worden met het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem. Wilma en Ab kregen het kleinood opgespeld door bestuurslid Otte Strouken van de overkoepelende organisatie van 130 erfgoedverenigingen.

Secretaris Wilma de Jong-van der Bol en vice-voorzitter Ab Bienefelt legden hun functie neer tijdens de algemene ledenvergadering. Door het coronavirus vond deze jaarlijkse bijeenkomst niet in maart maar pas in september plaats. “Dat is nog nooit voorgekomen”, zei voorzitter Jan Dierks in ’t Trefpunt. Het coronavirus had nog meer gevolgen voor de heemkundige kring. “Officieel bestaan we 40 jaar, maar dat hebben we niet kunnen vieren. Ook ontvangen we nauwelijks bezoekers voor onze bevrijdingstentoonstelling en in de watersnoodwoning. Mensen kunnen niet zomaar meer binnenstappen, maar moeten zich per e-mail aanmelden. Positief is wel dat we als eerste West-Brabantse erfgoedvereniging een online-quiz hebben gehouden. Dat was een groot succes met dertig teams en alleen maar positieve reacties.”

Ab Bienefelt

Door het virus liet ook het afscheid van de twee bestuursleden op zich wachten. Otte Strouken richtte donderdag eerst het woord tot Ab Bienefelt. “Sinds maart 2008 maakte jij deel uit van het bestuur en in de eerstvolgende bestuursvergadering ben je gekozen tot vice-voorzitter. Daarnaast werd je op 2 februari 2009 bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. Je werd indertijd gevraagd om bestuurslid te worden omdat de heemkundige kring in een belangrijke wijziging van de woonsituatie zat. Daarbij was juridische en praktische hulp richting gemeente en woningstichting echt nodig. Als oud-wethouder van de gemeente Moerdijk heb je veel kennis van het reilen en zeilen binnen de gemeente Moerdijk. Je hebt op een doordachte wijze een belangrijke bijdrage geleverd in de realisatie van het plaatsen van portocabins achter de watersnoodwoning. Zonder jou was de verplaatsing wellicht niet doorgegaan. Sinds de opening heb je rondleidingen verricht door de watersnoodwoning/museum. Dat blijf je gelukkig doen”, aldus Strouken.

Wilma de Jong

Wilma de Jong maakte eveneens sinds maart 2008 deel uit van het bestuur van de heemkundige kring. Zij vervulde de functie van secretaris. Wilma berekende dat zij in totaal 144 notulen heeft gemaakt. “Je hebt in je eerste jaren als secretaris veel werk verricht voor het realiseren van de portocabins, veel nieuwe leden geworven, was erg actief bij het verzamelen van ontbrekende namen bij ontvangen foto’s, hielp mee bij de jaarlijkse braderie en maakte prachtige, uitgebreide notulen met een duidelijke kennis van de Nederlandse taal”, zei Strouken. Vanaf februari 2009 tot en met augustus 2016 was Wilma ook secretaris van de Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. “Daarnaast schreef je veel artikelen voor het ledenblad en heb je twee boeken geschreven voor de heemkundige kring: Onvoltooid Verleden Tijd in 2011 en De bakker van het postkantoor in 2019.” Wilma stopt met haar werkzaamheden voor de heemkundige kring om zich volledig bezig te kunnen houden met het schrijven van haar derde boek.

 

Door Jan Willem van Bodegom

 

Het boek is er!

Piet Roks heeft zijn werk afgerond en de drukker zijn best gedaan. Nu is het zover dat we de boeken te koop kunnen aanbieden. Het is een flink boek geworden met veel nieuws uit de gemeente Fijnaart en Heijningen en we zijn trots op de auteur Piet Roks die dit gepresteerd heeft. De prijs voor een exemplaar is vastgesteld op   €  14,-

Hoe kunt u aan een boek komen?
Ze zijn op de openingstijden te koop in Heijningen:    Veluwestraat 2

…. en in Fijnaart op de volgende adressen: 
Piet Roks     Ooievaarspad 3
Wilma de Jong     Appelaarseweg 8
Jan Dierks     Parelstraat 24-G   

                                                                   Prima Winkel, Voorstraat 8-A

                                        en  ook bij de Topshopper, Molenstraat 20 

                                                   Leuk om te geven en leuk om te krijgen!      

Bijzonder verjaardagscadeau

Eindelijk een gedenksteen met de naam van haar oom erop: ‘Een bijzonder verjaardagscadeau’

FIJNAART – Met een liefdevolle blik kijkt Diana de Rooij-Roks naar die ene nieuwe steen bij het monument op de r.k. begraafplaats in Fijnaart, waar de naam van haar oom Rinus Roks (1916-1946) samen met die van zes andere oorlogsslachtoffers in gebeiteld is.

Behalve Roks gaat het om Adrianus en Antonius Bierkens, Dingeman Govers, Johannes Jacobs, Franciscus Jansen en Leonardus van Meerendonk.

Diana is er deze maandagmiddag samen met haar broer en familieleden van de andere slachtoffers om de plechtigheid rond de onthulling van de steen bij te wonen. Dankzij onderzoek van de heemkundige kring Fijnaart en Heijningen zijn hun namen voorgoed aan de vergetelheid ontrukt.

,,Vandaag ben ik jarig”, zegt ze. ,,Van de 62 jaar van mijn leven heb ik me 42 jaar afgevraagd waarom hij niet op een gedenksteen stond. En nu staat hij er wel op. Dit is een mooi verjaarscadeau.”

Van de 62 jaar van mijn leven heb ik me 42 jaar afgevraagd waarom hij niet op een gedenk­steen vond

Diana de Rooij-Roks, nabestaande van Rinus Roks, oorlogsslachtoffer uit Fijnaart

Het verhaal, in het kort: Rinus wordt op 4 november 1944 geraakt aan zijn been door een granaat tijdens een reddingsactie in de schuilkelder van zijn ouderlijk huis aan de Boerendijk. Op 23 juli 1946 overlijdt hij aan de gevolgen hiervan.

Inzegening paneel vergeten oorlogsslachtoffers

Erkenning voor ‘vergeten’ oorlogsslachtoffers

Op de dag dat Nederland haar oorlogsslachtoffers herdenkt werd op de katholieke begraafplaats in Fijnaart een eerbetoon gebracht aan zeven ‘vergeten’ inwoners. Zij kwamen door de Tweede Wereldoorlog om het leven, maar hun namen ontbraken tot nu toe op het oorlogsmonument. Dankzij de Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen kregen zij alsnog erkenning. Het paneel met daarop de namen van de zeven slachtoffers werd maandag 4 mei ingezegend door pastoor Maickel Prasing.

Tijdens het samenstellen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog ontdekte de heemkundige kring dat op de oorlogsmonumenten op beide Fijnaartse begraafplaatsen namen ontbraken. Zeven op het katholieke en vier op het protestantse kerkhof. In samenwerking met de Immanuel Parochie en het bisdom kreeg een paneel met de zeven katholieke namen een centrale plaats op de begraafplaats achter de H. Jacobus de Meerderekerk.

Ceremonie
Een aantal nabestaanden en leden van de heemkundige kring woonden maandagmiddag de besloten ceremonie plaats, waarbij het paneel werd ingezegend. De nabestaanden zijn blij dat er eindelijk, na 75 jaar, erkenning is voor hun familieleden die door de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.

 

Vergeten oorlogsslachtoffers uit Fijnaart alsnog herdacht

FIJNAART – In Fijnaart zijn er na de Tweede Wereldoorlog twee oorlogsmonumenten opgericht, een op de katholieke begraafplaats voor de katholieke gestorvenen en één op de protestante voor de protestant christelijke gestorven inwoners van de voormalige gemeente Fijnaart.

Op het katholieke monument is pas een plaquette geplaatst met daarop de namen van zes mensen die men vergeten oorlogsslachtoffers zou kunnen noemen in die zin dat ze er met de oprichting van het monument niet op zijn geplaatst. Toen iemand een vraag stelde daarover bij de heemkundige kring Fijnaart en Heijningen ging het bestuur van de kring op zoek en vond nog zes namen.

Dat waren Adrianus Bierkens, 1930 – 1945. Antonius Bierkens 1934 – 1945. Dingeman Govers, 1909 – 1944. Johannes Jacobs, 1920 -1942. Franciscus Jansen, 1921- 1943. L. v. Meerendonk, 1924 -1947 en Marinus Roks, 1916 -1946. Jan Dierks, de voorzitter van de kring vertelde dat men deze mensen de eer wilde geven die ze verdienen en vroeg het bestuur van de kerk om een extra plaquette op het monument te plaatsen. De pastor van de kerk Maickel Prasing zegende verleden week de nieuwe plaquette en hield een korte overdenking. Dierks vertelde in het kort hoe en waar de slachtoffers aan hun einde zijn gekomen.

Bizar

Uit zijn verhaal bleek weer eens hoe bizar mensen tijdens een oorlog kunnen sterven. Zo waren Adrianus en Antonius Bierkens op 22 juni 1945 in Heusden op een plaats aan het spelen waar mijnen lagen waarbij er een tot ontploffing kwam. Dingeman Govers stond op zaterdagmiddag 4 november 1944 te kijken naar de optrekkende Engelse soldaten toen er vanuit Oudemolen een granaat in de straat werd geschoten die Dingeman verwondde. Hij stierf enkele weken later aan bloedvergiftiging.

Bommenwerper

Johannes Jacobs diende in Nederlands Indië. Op 1 januari 1942 wordt hij, als waarnemer, aan boord van een bommenwerper, die een verkenningsvlucht maakte ter hoogte van Penang voor de kust van Brits-Malakka door de Japanners uit de lucht geschoten en komt in zee om het leven. Franciscus Jansen was actief in het verzet en wordt uiteindelijk gearresteerd en naar Duitsland gedeporteerd en te werk gesteld in de oorlogsindustrie. Hij wordt ondergebracht in een dwangarbeiderskamp in Affoldern, waar hij op 24 augustus 1943 door verdrinking (tijdens baden in de rivier) om het leven komt. Hij heeft hier op het kerkhof een oorlogsgraf.

 

Nederlands-Indië

Leonardus van Meerendonk stierf na de 2e WO in Nederlands Indië op 9 januari 1947 bij kamp Mlaten, Sumatra. Marinus Roks  raakte tijdens de bevrijding op 4 november 1944 gewond. Zijn ouderlijk huis aan de Boerendijk stond recht in de vuurlinie. De familie Roks schuilde onder in de kelder. Deze kelder werd gedeeltelijk geraakt waardoor een muur op omvallen stond. Die muur heeft hij tegen gehouden zodat deze niet op de aanwezige kleine kinderen zou vallen. Daarbij is aan zijn been gewond geraakt door een granaat. De wond is gaan ontsteken en verder gaan woekeren. Tenslotte is hij naar een ziekenhuis in Breda gebracht, waar hij op 23 juli 1946 aan bloedvergiftiging is overleden.

Door de corona maatregelen werden er in de hele gemeente Moerdijk geen herdenkingen met veel mensen gehouden. Wel zorgde de gemeente ervoor dat er door de diverse comités met weinig mensen bij alle monumenten in de kernen kransen en bloemen werden gelegd. Burgemeester Krijs sprak in de raadzaal een korte herdenkingsrede uit. In Klundert legden kinderen van de scoutinggroep Jan Bautoen enkele uren voor de herdenking bloemen bij het monument in de Schanspoort. In de koepelkerk van Willemstad werd er, ook weer met weinig publiek, een herdenkingsbijeenkomst gehouden.