Maandelijks archief: september 2021

Jaarverslagen in woord en beeld

2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het coronavirus de wereld
overviel en de samenleving in zijn greep nam. Als Heemkundige Kring hebben we daar
uiteraard de gevolgen van ondervonden.
De Algemene Leden Vergadering die in maart gepland was moest op het laatste moment worden
geannuleerd. Ook de feestelijke herdenking van het 40 jarig bestaan ging niet door vanwege de
opgelegde beperkingen
In het kader van 75 jaar bevrijding is er een bevrijdingstentoonstelling ingericht, met veel
aandacht voor alle personen die in de oorlog op het grondgebied van Fijnaart en Heijningen
zijn omgekomen. Door de langdurige sluiting van het documentatiecentrum en het
Watersnoodhuis was het jammer dat er nauwelijks bezoekers zijn geweest voor deze tentoonstelling.
Er zijn geen excursie geweest; het geplande bezoek aan het van Goghhuis moest ook worden
afgezegd.
In plaats van de fendertquiz tijdens de Dorpsweek, die niet doorging, hebben we meegewerkt aan een
digitale quiz die door Jan Willem van Bodegem werd gepresenteerd vanuit Fort Oranje. Dertig teams
deden hieraan mee en we hebben hierop veel positieve reacties ontvangen.
Maar ondanks alle beperkingen konden diverse activiteiten wel doorgaan.
Tijdens het samenstellen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog ontdekte de heemkundige
kring dat op de oorlogsmonumenten op beide Fijnaartse begraafplaatsen namen ontbraken. In
samenwerking met de Immanuel Parochie en het bisdom kreeg een paneel met de zeven katholieke
namen een centrale plaats op de begraafplaats achter de H. Jacobus de Meerderekerk. Begin mei is op
het oorlogsmonument op het katholieke kerkhof de plaquette aangebracht. Een aantal nabestaanden en
leden van de heemkundige kring woonden de besloten ceremonie plaats, waarbij het paneel werd
ingezegend. De nabestaanden zijn blij dat er eindelijk, na 75 jaar, erkenning is voor hun familieleden
die door de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen
Door onze Heemkundige Kring is weer een boek uitgebracht met de door de auteur, Piet Roks,
gegeven titel Wedervaren en toestanden. Van de Mastboom Brosens Stichting hebben we hiervoor
een subsidie gehad van € 750. Het boek is goed verkocht en we zijn ruim uit de kosten.
Het huis werd een heel jaar netjes schoon gehouden door Gerda. Piet en Ad zorgden voor de
tuin en Sjaan voor het onderhoud van de gebouwen.
Er zijn foto’s genomen van personen die op de Dorpsfilm van 1964 voorkomen. Al van veel
personen zijn inmiddels de namen bekend.
Het digitale archief is ook in 2020 weer verder uitgebreid met rouwadvertenties, bidprentjes en
rouwbrieven.
Het papieren archief is verder geïnventariseerd en meer gedetailleerd beschreven en digitaal
vastgelegd, zodat het opzoeken van informatie vlotter gaat.
We hebben een abonnement genomen op de zogenaamde Kadasterviewer. Hiermee kunnen we op
een gemakkelijke manier onderzoek doen naar de historische situatie van panden en landerijen en
hun eigenaren.
Ons ledenblad De Valckenborgh is het afgelopen jaar weer driemaal verschenen met
mededelingen van het bestuur en interessante onderwerpen die we in het archief zijn
tegengekomen.
Bestuursaangelegenheden
Het afgelopen jaar zijn we vijf maal als bestuur bij elkaar gekomen in het watersnoodhuis in
Heijningen.
De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 10 september in ’t Trefpunt. Zoals was
verwacht was de opkomst niet erg hoog. Er waren slechts 18 leden. De agenda was beperkt tot de
behandeling van de jaarstukken en de benoeming van nieuwe bestuursleden. De heren Kees
Machielse en Jan den Hollander zijn gekozen tot lid van het bestuur
De avond kreeg toch nog een bijzonder tintje. De aftredend bestuursleden Ab Bienefeld en
Wilma de Jong-Bol kregen namelijk door Dhr. Otte Strouken, voorzitter van Regio I en
bestuurslid van Brabants Heem de zilveren draadinsigne opgespeld van het Brabants Heem.
Aan het eind van 2020 telde de vereniging 277 leden. Een lid minder dan eind 2019. Ondanks
dat we geen activiteiten konden organiseren is het aantal leden stabiel gebleven.
Tot slot wil het bestuur de leden danken voor de steun aan de vereniging.