Jaarverslagen in woord en beeld

2015

Vergaderingen

Het afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur van de kring elke maand een vergadering gehouden. Uitwisseling van informatie is van het grootste belang voor de bestuursleden en dat geschiedt behalve tijdens de vergaderingen, ook per e-mail en tijdens de openstellingsuren op de dinsdag- en donderdagmiddag.

Behalve het bestuur zijn er verschillende werkgroepen en commissies, die voor overleg bij elkaar komen, zoals de reiscommissie die excursies en een busreis organiseert.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 19 maart in Het Trefpunt.
In die vergadering namen we afscheid van de heer Adriaan Verhagen die zes jaar de functie van penningmeester vervuld heeft. Zijn opvolger werd gevonden in de persoon van Piet Roks Mz. Hij heeft zich voorgesteld in onze nieuwsbrief, zodat u nu allen weet wie hij is, mocht u hem nog niet kennen. Hij heeft ons al laten zien dat hij bedreven is in het cijferwerk.

Piet Roks foto (2)

Penningmeester Piet Roks Pzn

Leden

Op 1 januari 2015 was het aantal leden 305 en een jaar later stond de teller op 307. Toch hebben we 19 nieuwe leden in mogen schrijven. Gelukkig ook maar, want door overlijden en opzegging werden er ook weer 17 uitgeschreven. Al onze leden werden met de nieuwsbrieven prima geïnformeerd over zaken waar we ons in het bestuur mee bezig houden.

Exposities en publicaties

In de tentoonstellingsruimte van het documentatiecentrum in Heijningen was de eerste maanden van het jaar nog ingericht met foto’s en materialen over de bezetting en de bevrijding. De heren Maris en Ardon zijn naar de Kennedyschool geweest om te vertellen over deze periode in de geschiedenis. De schooljeugd is naar onze tentoonstelling komen kijken.

Overhandiging boek

Burgemeester Klijs ontvangt het eerste exemplaar

Op 4 mei was in de Jacobushof de presentatie van het boek van Sjaan Kannekens, dat de titel heeft ‘Het kwam zomaar uit de lucht vallen’. In dit omvangrijk boek met kleurenfoto’s staan tientallen vliegtuigen beschreven die in de oorlogsjaren in onze regio zijn neergekomen of hier een noodlanding hebben gemaakt. Alle informatie die opgespoord kon worden, is verzameld en dat is inderdaad een project van jaren geweest. Het resultaat mag er dan ook zijn.

In mei hebben we een tentoonstelling ingericht over de lokale voetbalverenigingen. Een eeuw geleden al werd voetbal populair in Fijnaart en Heijningen, zodat er al snel clubjes ontstonden. In de loop van de tijd zijn ze gekomen en gegaan, dan wel gefuseerd. Nu zijn er twee grote verenigingen, die ook jeugdspelers hebben.

voetbal 1990

Kaaise Boys in 1990

Toen de voetbalspullen weer ingepakt waren, was er plaats voor een nieuwe tentoonstelling over het bedrijfsleven in vroeger tijd. Ongelooflijk wat een bijzonder papierwerk we hebben! En foto’s en andere spullen van winkeliers. We hebben een gigantische hoeveelheid advertenties van winkeliers, die we misschien al een beetje vergeten waren. Als ik u was, dan zou ik nog maar eens gauw komen kijken, want werkelijk, u kijkt uw ogen uit.

De Beurs Kadedijk 4

Verder hebben we nog onze permanente watersnoodexpositie in Fort Sabina. We hebben al eens serieus overwogen deze op te heffen en de herinnering aan de stormramp alleen in Heijningen te bewaren.

We gingen zelf ook op excursie, dichtbij huis dat wel, maar heel interessant. Bij orchideeën denk je aan grote planten met gekleurde bloemen. De collectie van de heer Dubbelman is heel omvangrijk en is ingedeeld in 3 afdelingen: koel, gematigd en tropisch klimaat maar al deze secties is de luchtvochtigheid hoog. Het was echt een buitenkansje dat we alles te zien kregen met goede uitleg erbij, want niet voor iedereen gaat de serre open. Meer over ons uitstapje is te vinden onder Nieuws.

IMG_7712

Een van de vele bloeiende orchideeën

De Fendertse Week

Op woensdag was de Fendert Kwis het vaste programmaonderdeel. De quizcommissie is er weer in geslaagd om zeer uiteenlopende vragen te bedenken voor de 26 teams die zich ingeschreven hadden. Weinig mensen hebben idee van de hoeveelheid werk die de quiz met zich meebrengt. Daar zitten gemiddeld 500 manuren in. Toch doet de werkgroep met liefde en plezier de organisatie van deze quizavond.

P1050481

26 deelnemende teams in de feesttent

Die zaterdagmiddag was het mooi weer en dat bracht veel mensen op de been. Voor de kramen die bij ons in de buurt stonden, hadden ze niet veel oog, maar onze kraambemanning had het druk met het afrekenen van oude en nieuwe boeken. De meeste kwamen natuurlijk niet voor de bak met ‘opruimingsboeken’ maar voor de nieuwste uitgave van Fendertse Negotie van Piet Roks. In deel 3 staat het merendeel van de Fijnaartse ondernemers geschreven. Het oostelijk deel van het dorp was in deel 1 al aan bod gekomen. Dit laatste deel in de serie is een prachtig boekwerk geworden, dat de lezer weer een schat aan informatie brengt. Na afloop kon de penningmeester een flink bedrag op de bankrekening storten en die overtrof zelfs die van vorig jaar.

nr 4

De omzet op de braderie was fantastisch

Kunst en Cultuurroute

Het tweede weekend van september waren de Open Monumentendagen en tegelijk ook het eerste weekend van de Kunst en Cultuurroute Moerdijk. We mochten ons verheugen in een groot aantal bezoekers en dat hadden we mede aan het weer te danken.

Website

Op onze website kunt u allerlei informatie over onze vereniging vinden. Er verschijnt ook regelmatig nieuws op. Natuurlijk komt u er ook genoeg foto’s tegen. Sinds Ineke en Wilma weten hoe dat in zijn werk gaat, verschijnen en met regelmaat berichten op.

De Film- en Fotobank Noord-Brabant gaat stoppen per 1 januari 2016 en de serie foto’s die we daar hebben staan, is dus niet meer te zien. Het zijn overigens enkel foto’s van woningen. Er komt wel een andere website, maar daaraan meedoen gaat in de papieren lopen, dus dat gaan we niet doen.

En nog wat . . .

In mei en juni werden bij supermarkt Jumbo de zg. verenigingsweken gehouden. Bij de boodschappen ontvingen de klanten muntjes die in de spaarpijp van veel verschillende verenigingen konden worden gedaan. Voor onze kring was er € 48,- en dat is toch waard aangepakt.

Tot slot zeg ik: bedankt. Bedankt leden, voor uw betrokkenheid en financiële ondersteuning. Bedankt allemaal, voor het enthousiasme waarmee we samen steeds voor de heemkundige kring in touw zijn, op welke manier dan ook.

2014

Wat hebben we in 2014 allemaal gedaan?

Zoals gebruikelijk is het bestuur elke tweede woensdag van de maand bij elkaar gekomen om elkaar te informeren over de lopende zaken. De Algemene Ledenvergadering was in het Trefpunt op donderdag 20 maart. Druk kon je het niet noemen met 23 aanwezigen, inclusief bestuur.

We namen afscheid van Willem Ardon, die het bestuur verliet en die door regiovoorzitter René Hermans het zilveren insigne van Brabants Heem opgespeld kreeg.

Willem Ardon en René Hermans

René Hermans (l) en Willem Ardon (r)

Na de vergadering vertelde onze voorzitter over zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela. Omdat de combinatie van computer en projector het na de eerste dia al liet afweten, moesten we zelf maar een beeld vormen van alles wat hij onderweg tegenkwam en meemaakte. Straks hebben we waarschijnlijk wel beeld, want het is vanmiddag allemaal nog grondig getest.

Het documentatiecentrum was iedere dinsdag en donderdag voor het publiek geopend en ook op de eerste zaterdag van de maand. Via de mail kregen we verschillende vragen voorgelegd en die zijn niet altijd allemaal in een ogenblik te beantwoorden. Het moet gezegd dat de parate kennis flink vergroot wordt door zaken op te zoeken!

De tentoonstelling in het Trefpunt over de bezetting en bevrijding van Fijnaart trok veel bezoekers. Ze gingen ook bijna allemaal met een boek naar huis, wat goed was voor de omzet. De eerste dozen boeken werden verkocht direct na de presentatie op 4 november in de Dorpskerk. De heren Van Dis en Bal hebben daar de eerste exemplaren in ontvangst mogen nemen van Sjaan Kannekens, die het boek samengesteld had. Daarna verhuisde de tentoonstelling grotendeels naar Heijningen, waar die nu nog te zien is tot eind mei.

Daarvoor hadden we de ruimte gevuld met een groot aantal familiefoto’s. Velen waren benieuwd naar deze groepsfoto’s en kwamen een kijkje nemen. Na hun bezoek kwam een deel van hen terug met eigen foto’s van vroeger om ze aan onze collectie te laten toevoegen.

Nieuwsbrief De Valckenborgh verscheen het afgelopen jaar weer driemaal om u te informeren over de nieuwe oudheden en oude nieuwtjes. Dat was weer keurig werk van de redactieleden.

Winterbuffet

Een gezellig en sfeervol winterbuffet

Het winterbuffet trok opnieuw een volle zaal. We smulden van de winterse gerechten en maakten een gezellig praatje met elkaar, dat laatste is minstens zo belangrijk! U kunt er verzekerd van zijn dat we volgend jaar weer zo’n fantastisch buffet organiseren.

De busreis in augustus ging naar Dordrecht waar de Ark van Noach bezocht werd. Daarna bracht de bus het gezelschap naar Hardinxveld-Giessendam om de nostalgische winkeltjes te bekijken in De Graanschuur. Tussendoor werd een boottochtje gemaakt over de Linge, zodat iedereen weer aan zijn trekken kwam. Natuurlijk was er tijd voor thee en koffie tussendoor. De dagtocht werd afgesloten met een gezellig diner in Wagenberg.

Zaadveredeling bij Rijk Zwaan in Fijnaart

De excursie in mei bracht ons bij Rijk Zwaan, waar een grote groep belangstellenden rond werd geleid door Bas van Kuijk. Het maakte wel indruk, zoveel gewassen in verschillende stadia. Het was een bijzonder interessante middag.
Jammer dat er eigenlijk geen belangstelling was voor een bezoek aan de Roosendaalse tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog.

KCR Moerdijk

In september was weer de Moerdijkse Kunst en Cultuurroute en het Open Monumentenweekend. Het watersnoodhuis en de tentoonstelling in de unit trok veel bezoekers. Het is ieder jaar weer een drukke tijd met braderie en  extra openingsuren. Als u als lid van de vereniging graag een keertje meehelpt voor 2 of 3 uur, dan zou dat zeker welkom zijn.

Ik noemde al de braderie. Op 30 augustus stonden we in de kraam op de Molenstraat. Deel 2 van de Fendertse Negotie werd er heel vlot verkocht; de boeken waren haast niet om aan te slepen. Die dag ging er een recordaantal van de hand, wel 265 exemplaren! Piet Roks werkt nu aan het derde en laatste deel in deze serie, waarin vooral de ondernemers van de Molenstraat en Voorstraat aan bod komen. Natuurlijk stellen we alles in het werk om dit deel in de verkoop te hebben tijdens de Fendertse Week.

P1040583

Het ene na het andere boek wordt afgerekend

In oktober namen we afscheid van onze ‘huismeester’ Leo van Bennekom, die het interieur verzorgde en koffie zette voor de bezoekers en vrijwilligers. Gelukkig kwamen we in contact met Adri Brons, die in Heijningen woont en Leo’s taken overnam. Bovendien is hij geïnteresseerd in het archiefwerk.

We hebben het nog niet gehad over de ledenadministratie, dus dat volgt nu. We begonnen het jaar met 303 leden. Daar vielen er door natuurlijk verloop enkele vanaf, maar ook omdat men er geen zin meer in had. Gelukkig telden we ook weer 22 inschrijvingen en de stand op 1 januari was: 307.

Omdat we allemaal zo goed ons best gedaan hadden, vond de voorzitter dat het vrijwilligersavondje in De Polder een vervolg moest krijgen. Het was  twee jaar geleden bedacht na de verhuizing, want een grote inzet van de vrijwilligers heeft gevraagd. In oktober was dus de tweede aflevering van het gezellig avondje voor de vrijwilligers en het werd uiteraard weer bij onze buren in Heijningen gehouden. Over twee jaar doen we het
- bij leven en welzijn – weer!

hk