Doelstelling en Bestuur

De vereniging stelt zich ten doel:
- Fijnaart en Heijningen te bestuderen en onderzoeken op ieder gebied dat onder het begrip heemkunde valt;
- het in brede kring belangstelling wekken voor de eigen woonplaats en de bevolking;
- het publiceren van onderzoekingen en eventueel afgesloten studies;
- het waken over de schoonheid van Fijnaart en Heijningen;
- het exploiteren van een heemkundige tentoonstellingsruimte.

Dit willen wij bereiken door:
- alle personen die werkzaam op heemkundig terrein, danwel hiervoor belangstelling hebben, te verenigen;
- het houden van vergaderingen, studieavonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen en het publiceren van gebeurtenissen uit het verleden;
- het zoeken van samenwerking met heemkundige studiekringen uit omliggende plaatsen en andere streken en verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
- alle andere wettige middelen die tot dit (kunnen) bijdragen.

Voorzitter
Jan Dierks
dierksjan@gmail.com

Secretaris
Wilma de Jong
wiljo44@planet.nl

Penningmeester
Piet Roks
pmmroks@kpnplanet.nl

Vice-voorzitter
Ab Bienefelt
jbienefelt@hetnet.nl

Archivaris
A. de Gast
addegast@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid
Piet Roks
pietina@hetnet.nl