Maandelijks archief: juni 2016

Nieuwe Archiefdienst

Vanaf 1 juli 2016 zijn het Regionaal Archief West-Brabant uit Oudenbosch,  het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het gemeentearchief van Roosendaal  opgehouden te bestaan. Ze zijn nu samen verdergegaan onder de naam West-Brabants Archief.
Negen gemeenten in westelijk Noord-Brabant hebben samen één archiefdienst:

Link: www.westbrabantsarchief.nl

De genealoog vindt volop informatie op de website. Wie een bezoek wil brengen aan het WBA kan terecht in het Markiezenhof aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom.

 

 

Openbare School Wilhelminastraat

Herkent u iemand op deze foto’s uit de begintijd van de openbare school in Fijnaart, toen die gevestigd was in een tijdelijk onderkomen aan de Wilhelminastraat.
Later, toen de intrek genomen werd in De Springplank is op deze plaats de Spar-supermarkt gekomen. Dat was rond 1975.