Jaarverslagen in woord en beeld

2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het coronavirus de wereld
overviel en de samenleving in zijn greep nam. Als Heemkundige Kring hebben we daar
uiteraard de gevolgen van ondervonden.
De Algemene Leden Vergadering die in maart gepland was moest op het laatste moment worden
geannuleerd. Ook de feestelijke herdenking van het 40 jarig bestaan ging niet door vanwege de
opgelegde beperkingen
In het kader van 75 jaar bevrijding is er een bevrijdingstentoonstelling ingericht, met veel
aandacht voor alle personen die in de oorlog op het grondgebied van Fijnaart en Heijningen
zijn omgekomen. Door de langdurige sluiting van het documentatiecentrum en het
Watersnoodhuis was het jammer dat er nauwelijks bezoekers zijn geweest voor deze tentoonstelling.
Er zijn geen excursie geweest; het geplande bezoek aan het van Goghhuis moest ook worden
afgezegd.
In plaats van de fendertquiz tijdens de Dorpsweek, die niet doorging, hebben we meegewerkt aan een
digitale quiz die door Jan Willem van Bodegem werd gepresenteerd vanuit Fort Oranje. Dertig teams
deden hieraan mee en we hebben hierop veel positieve reacties ontvangen.
Maar ondanks alle beperkingen konden diverse activiteiten wel doorgaan.
Tijdens het samenstellen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog ontdekte de heemkundige
kring dat op de oorlogsmonumenten op beide Fijnaartse begraafplaatsen namen ontbraken. In
samenwerking met de Immanuel Parochie en het bisdom kreeg een paneel met de zeven katholieke
namen een centrale plaats op de begraafplaats achter de H. Jacobus de Meerderekerk. Begin mei is op
het oorlogsmonument op het katholieke kerkhof de plaquette aangebracht. Een aantal nabestaanden en
leden van de heemkundige kring woonden de besloten ceremonie plaats, waarbij het paneel werd
ingezegend. De nabestaanden zijn blij dat er eindelijk, na 75 jaar, erkenning is voor hun familieleden
die door de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen
Door onze Heemkundige Kring is weer een boek uitgebracht met de door de auteur, Piet Roks,
gegeven titel Wedervaren en toestanden. Van de Mastboom Brosens Stichting hebben we hiervoor
een subsidie gehad van € 750. Het boek is goed verkocht en we zijn ruim uit de kosten.
Het huis werd een heel jaar netjes schoon gehouden door Gerda. Piet en Ad zorgden voor de
tuin en Sjaan voor het onderhoud van de gebouwen.
Er zijn foto’s genomen van personen die op de Dorpsfilm van 1964 voorkomen. Al van veel
personen zijn inmiddels de namen bekend.
Het digitale archief is ook in 2020 weer verder uitgebreid met rouwadvertenties, bidprentjes en
rouwbrieven.
Het papieren archief is verder geïnventariseerd en meer gedetailleerd beschreven en digitaal
vastgelegd, zodat het opzoeken van informatie vlotter gaat.
We hebben een abonnement genomen op de zogenaamde Kadasterviewer. Hiermee kunnen we op
een gemakkelijke manier onderzoek doen naar de historische situatie van panden en landerijen en
hun eigenaren.
Ons ledenblad De Valckenborgh is het afgelopen jaar weer driemaal verschenen met
mededelingen van het bestuur en interessante onderwerpen die we in het archief zijn
tegengekomen.
Bestuursaangelegenheden
Het afgelopen jaar zijn we vijf maal als bestuur bij elkaar gekomen in het watersnoodhuis in
Heijningen.
De Algemene Ledenvergadering was op donderdag 10 september in ’t Trefpunt. Zoals was
verwacht was de opkomst niet erg hoog. Er waren slechts 18 leden. De agenda was beperkt tot de
behandeling van de jaarstukken en de benoeming van nieuwe bestuursleden. De heren Kees
Machielse en Jan den Hollander zijn gekozen tot lid van het bestuur
De avond kreeg toch nog een bijzonder tintje. De aftredend bestuursleden Ab Bienefeld en
Wilma de Jong-Bol kregen namelijk door Dhr. Otte Strouken, voorzitter van Regio I en
bestuurslid van Brabants Heem de zilveren draadinsigne opgespeld van het Brabants Heem.
Aan het eind van 2020 telde de vereniging 277 leden. Een lid minder dan eind 2019. Ondanks
dat we geen activiteiten konden organiseren is het aantal leden stabiel gebleven.
Tot slot wil het bestuur de leden danken voor de steun aan de vereniging.

Bestuursleden verlaten na 12,5 jaar heemkundige kring

Zilveren speld Brabants Heem voor Wilma de Jong en Ab Bienefelt

Wilma de Jong en Ab Bienefelt wisten al geruime tijd dat op donderdag 10 september een eind zou komen aan hun bestuursfunctie bij de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Zij wisten niet dat ze bij dit afscheid onderscheiden zouden worden met het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem. Wilma en Ab kregen het kleinood opgespeld door bestuurslid Otte Strouken van de overkoepelende organisatie van 130 erfgoedverenigingen.

Secretaris Wilma de Jong-van der Bol en vice-voorzitter Ab Bienefelt legden hun functie neer tijdens de algemene ledenvergadering. Door het coronavirus vond deze jaarlijkse bijeenkomst niet in maart maar pas in september plaats. “Dat is nog nooit voorgekomen”, zei voorzitter Jan Dierks in ’t Trefpunt. Het coronavirus had nog meer gevolgen voor de heemkundige kring. “Officieel bestaan we 40 jaar, maar dat hebben we niet kunnen vieren. Ook ontvangen we nauwelijks bezoekers voor onze bevrijdingstentoonstelling en in de watersnoodwoning. Mensen kunnen niet zomaar meer binnenstappen, maar moeten zich per e-mail aanmelden. Positief is wel dat we als eerste West-Brabantse erfgoedvereniging een online-quiz hebben gehouden. Dat was een groot succes met dertig teams en alleen maar positieve reacties.”

Ab Bienefelt

Door het virus liet ook het afscheid van de twee bestuursleden op zich wachten. Otte Strouken richtte donderdag eerst het woord tot Ab Bienefelt. “Sinds maart 2008 maakte jij deel uit van het bestuur en in de eerstvolgende bestuursvergadering ben je gekozen tot vice-voorzitter. Daarnaast werd je op 2 februari 2009 bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. Je werd indertijd gevraagd om bestuurslid te worden omdat de heemkundige kring in een belangrijke wijziging van de woonsituatie zat. Daarbij was juridische en praktische hulp richting gemeente en woningstichting echt nodig. Als oud-wethouder van de gemeente Moerdijk heb je veel kennis van het reilen en zeilen binnen de gemeente Moerdijk. Je hebt op een doordachte wijze een belangrijke bijdrage geleverd in de realisatie van het plaatsen van portocabins achter de watersnoodwoning. Zonder jou was de verplaatsing wellicht niet doorgegaan. Sinds de opening heb je rondleidingen verricht door de watersnoodwoning/museum. Dat blijf je gelukkig doen”, aldus Strouken.

Wilma de Jong

Wilma de Jong maakte eveneens sinds maart 2008 deel uit van het bestuur van de heemkundige kring. Zij vervulde de functie van secretaris. Wilma berekende dat zij in totaal 144 notulen heeft gemaakt. “Je hebt in je eerste jaren als secretaris veel werk verricht voor het realiseren van de portocabins, veel nieuwe leden geworven, was erg actief bij het verzamelen van ontbrekende namen bij ontvangen foto’s, hielp mee bij de jaarlijkse braderie en maakte prachtige, uitgebreide notulen met een duidelijke kennis van de Nederlandse taal”, zei Strouken. Vanaf februari 2009 tot en met augustus 2016 was Wilma ook secretaris van de Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. “Daarnaast schreef je veel artikelen voor het ledenblad en heb je twee boeken geschreven voor de heemkundige kring: Onvoltooid Verleden Tijd in 2011 en De bakker van het postkantoor in 2019.” Wilma stopt met haar werkzaamheden voor de heemkundige kring om zich volledig bezig te kunnen houden met het schrijven van haar derde boek.

 

Door Jan Willem van Bodegom